Vyhlásenie o ochrane súkromia

Vyhlásenie o ochrane súkromia

1) Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a kontaktných údajoch zodpovednej osoby

1.1 Teší nás, že navštevujete naše webové stránky a ďakujeme za váš záujem. Ďalej vás budeme informovať o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní.

1.2 Osoba zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je Markus Grathwohl, AntiViCo, Attel 6a, 83512 Wasserburg am Inn, Nemecko, tel .: 080715272582-0, fax: 080715272582-9, E-mail: info @ nagelzange.de. Osoba zodpovedná za spracúvanie osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s ostatnými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov.

1.3 Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napr. Objednávok alebo otázok zodpovednej osobe) používa táto webová stránka SSL alebo. Šifrovanie TLS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa reťazca znakov „https: //“ a symbolu zámku v riadku prehliadača.

2) Zhromažďovanie údajov pri návšteve našich webových stránok

V iba informatívny charakter našej webovej stránky, takže ak sa nezaregistrujete alebo inak nám poskytujú informácie, ktoré my len zbierať (tzv. "Protokoly server") týchto dát prenášaných prehliadača na našom serveri. Pri návšteve našich webových stránok zhromažďujeme nasledujúce informácie, ktoré sú technicky potrebné pre zobrazenie webových stránok:

 • Naša navštívená webová stránka
 • Dátum a čas v čase prístupu
 • Množstvo dát odoslaných v bajtoch
 • Zdroj / odkaz, z ktorého ste prišli na stránku
 • Použité prehliadač
 • Použitý operačný systém
 • Použitá adresa IP (prípadne v anonymnej forme)

Spracovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 odsek 1 osvetlené. f DSGVO na základe nášho legitímneho záujmu o zlepšenie stability a funkčnosti našich webových stránok. Prevod alebo iné použitie údajov sa neuskutočňuje. Vyhradzujeme si však právo retrospektívne skontrolovať protokoly servera, ak konkrétne dôkazy poukazujú na nezákonné použitie.

3) hosting

Hosting prostredníctvom služby Shopify
Na účely hosťovania a zobrazenia online obchodu na webe používame obchodný systém poskytovateľa služieb Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. poschodie, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írsko („Shopify“). na základe Spracovania v našom mene. Všetky údaje zhromaždené na našej webovej stránke sú spracovávané na serveroch Shopify. V rámci vyššie uvedených služieb Shopify môžu byť údaje spracovávané aj v rámci ďalšieho spracovania v mene Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments ( USA) Inc. alebo Shopify (USA) Inc. V prípade, že sa údaje prenášajú do spoločnosti Shopify Inc. v Kanade, rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti zaručuje primeranú úroveň ochrany údajov. Ďalšie informácie o ochrane údajov od Shopify nájdete na tejto webovej stránke: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Ďalšie spracovanie na iných serveroch, ako sú servery uvedené na serveri Shopify, sa uskutoční iba v rámci oznámenom nižšie.

4) cookies

Aby bola návšteva našej webovej stránky príťažlivá a aby sa umožnilo používanie určitých funkcií, používame na rôznych stránkach tzv. Súbory cookie. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sú uložené v prístroji. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa odstránia po ukončení relácie prehliadača, tj po ukončení prehliadača (tzv. Relácie cookies). Ostatné súbory cookie zostanú na vašom zariadení a umožňujú vám rozpoznať váš prehliadač pri najbližšej návšteve (tzv. Trvalé súbory cookie). Ak sú súbory cookie nastavené, zhromažďujú a spracovávajú konkrétne informácie o používateľovi, ako sú údaje prehliadača a polohy, ako aj hodnoty adresy IP, v individuálnom rozsahu. Trvalé súbory cookie sa automaticky odstránia po určitom období, ktoré sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Trvanie každého ukladania súborov cookie nájdete v prehľade nastavení súborov cookie vo vašom webovom prehliadači.

Niektoré súbory cookie sa používajú na zjednodušenie procesu objednávania uložením nastavení (napr. Zapamätanie obsahu virtuálneho nákupného košíka pre neskoršiu návštevu webovej stránky). Ak osobné údaje spracúvajú aj jednotlivé súbory cookie, ktoré používame, spracovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b GDPR buď na vykonanie zákazky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. HDPR v prípade daného súhlasu alebo podľa článku 6 ods. 1 písm. f GDPR na ochranu našich oprávnených záujmov na čo najlepšej funkčnosti webovej stránky a na zákaznícky orientovaný a efektívny dizajn návštevy stránky.

Upozorňujeme, že môžete nastaviť prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a individuálne rozhodli o ich prijatí alebo vylúčiť prijatie súborov cookie v konkrétnych prípadoch alebo vo všeobecnosti. Každý prehliadač sa líši v spôsobe, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Toto je popísané v ponuke Pomocníka každého prehliadača, ktoré vysvetľuje, ako zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto sú k dispozícii pre príslušný prehliadač pod nasledujúcimi odkazmi:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-allow-and-dispose
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=sk
Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/latest/web-preferences/#cookies

Upozorňujeme, že ak neakceptujeme súbory cookie, funkčnosť našich webových stránok môže byť obmedzená.

5) kontaktujte nás

Pri kontakte s nami (napr. Prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) sa zhromažďujú osobné údaje. Ktoré údaje sa zbierajú v prípade kontaktného formulára je možné vidieť z príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sa uchovávajú a používajú výlučne na účely zodpovedania vašej požiadavky alebo na nadviazanie kontaktu a súvisiacej technickej správy. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je náš oprávnený záujem odpovedať na vašu žiadosť v súlade s článkom 6 ods. f DSGVO. Ak váš kontakt chce uzatvoriť zmluvu, potom ďalším právnym základom pre spracovanie je článok 1 ods. b DSGVO. Vaše údaje budú vymazané po konečnom spracovaní vašej požiadavky. Tak je tomu v prípade, ak sa dá z okolností vyvodiť, že predmetná záležitosť bola konečne objasnená a za predpokladu, že nie sú v rozpore so zákonnými požiadavkami na skladovanie.

6) Spracovanie údajov pri otvorení zákazníckeho účtu a pri spracovaní zmluvy

Podľa § 6 ods. 1 písm. b GDPR, osobné údaje sa budú naďalej zhromažďovať a spracúvať, ak nám ich poskytnete pri plnení zmluvy alebo pri otváraní zákazníckeho účtu. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné vidieť z príslušných vstupných formulárov. Vymazanie vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a dá sa to urobiť zaslaním správy na vyššie uvedenú adresu zodpovednej osoby. Údaje, ktoré poskytnete, ukladáme a používame na spracovanie zmluvy. Po uzavretí zmluvy alebo vymazaní vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje zablokované s náležitým ohľadom na obdobia uchovávania daňových a obchodných zákonov a po uplynutí týchto lehôt budú vymazané, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím vašich údajov alebo zákonne povolené ďalšie použitie údajov z našej strany nie je vyhradené. bol.

7) Použitie údajov o zákazníkoch na priamu reklamu

7.1 Anmeldung zu unserem E-mailový spravodaj

Ak sa prihlásite k odberu nášho e-mailového spravodajcu, budeme Vám pravidelne zasielať informácie o našich ponukách. Povinnou informáciou pre zasielanie newsletteru je len vaša e-mailová adresa. Špecifikácia ďalších údajov je dobrovoľná a bude použitá na osobnú komunikáciu. Na zasielanie newslettera používame tzv. Double opt-in postup. To znamená, že vám pošleme e-mailový newsletter iba vtedy, ak nám výslovne potvrdíte, že súhlasíte s prijatím newslettera. Potom Vám pošleme potvrdzovací e-mail s požiadavkou na potvrdenie kliknutím na odkaz, ktorý si želáte dostávať v budúcnosti.

Aktivizácia najlepších aktivít v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci Vzdelávanie pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti Dátum nadobudnutia platnosti čl. 6 Abs. 1 svieti. DSGVO. Bei der Anmeldung zum Newsletter špeciálne pre poskytovateľa internetových služieb (ISP), ktorý vám poskytne IP adresu a dátum, ktorý vám umožní zistiť, či máte nejaké problémy so šírením e-mailovej adresy alebo adresou IP adresou z vašej siete. Die von der bei der Anmeldung zum Newsletter erhbenen Daten werden ausschließlich für Zwecke der werblichen Ansprache im Wege des Newsletters benutzt. Pripojte sa k odberu noviniek, ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke v novom okne alebo v novom e-maile. Nachádzate sa v našom zozname, v ktorom sa nachádzate v sekcii Newsletter-Verteiler, ktorá sa bude nachádzať v našom internetovom prehliadači a nebudete mať k dispozícii žiadne informácie o tom, či ste videli, či máte nejaký čas, kým sa nezmeníte.

7.2 Zasielanie spravodajov prostredníctvom e-mailu Shopify

Naše e-mailové informačné vestníky sa zasielajú prostredníctvom Shopify Email, služby spoločnosti Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írsko („Shopify“), na ktorú vám zasielame váš Pass on údaje poskytnuté pri registrácii na odber noviniek. Tento prenos sa uskutočňuje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR a slúži nášmu oprávnenému záujmu na používaní efektívneho, bezpečného a užívateľsky príjemného systému na zasielanie noviniek. Údaje, ktoré zadáte na účely prihlásenia sa na odber noviniek (napr. E-mailová adresa), sa spravidla ukladajú na serveroch Shopify v EÚ.
V rámci vyššie uvedených služieb Shopify môžu byť údaje spracovávané aj v rámci ďalšieho spracovania v mene spoločnosti Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments ( USA) Inc. alebo Shopify (USA) Inc. V prípade, že sa údaje prenášajú do spoločnosti Shopify Inc. v Kanade, rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti zaručuje primeranú úroveň ochrany údajov.

Shopify používa tieto informácie na zasielanie a štatistické vyhodnotenie spravodajcu v našom mene. Na vyhodnotenie môžu odoslané e-maily obsahovať takzvané webové majáky alebo sledovacie pixely, ktoré predstavujú obrazové súbory s jedným pixelom, ktoré sú uložené na našej webovej stránke. Týmto spôsobom sa dá zistiť, či bola otvorená správa bulletinu a na ktoré odkazy sa kliklo. Zaznamenávajú sa tiež technické informácie (napr. Čas prístupu, IP adresa, typ prehliadača a operačný systém). Údaje sa zhromažďujú iba v pseudonymizovanej podobe a nie sú spojené s vašimi ďalšími osobnými údajmi; priamy osobný odkaz je vylúčený. Tieto údaje sa používajú výhradne na štatistickú analýzu kampaní s novinkami. Výsledky týchto analýz možno použiť na lepšie prispôsobenie budúcich bulletinov záujmom príjemcov. Ak chcete vzniesť námietku proti analýze údajov na účely štatistického vyhodnotenia, musíte sa odhlásiť z odberu noviniek.

Shopify navyše môže tieto údaje použiť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR z dôvodu svojho vlastného oprávneného záujmu o návrh a optimalizáciu služby podľa potrieb, ako aj na účely prieskumu trhu, napríklad na účely určenia z ktorých krajín príjemcovia pochádzajú. Shopify však nepoužíva údaje našich príjemcov noviniek na to, aby im sám písal alebo aby ich poskytoval tretím stranám.

So Shopify sme uzavreli dohodu o spracovaní objednávok, ktorou sa zaväzujeme Shopify chrániť údaje našich zákazníkov a neposkytovať ich tretím stranám.

Zásady ochrany osobných údajov Shopify si môžete pozrieť tu: https://www.shopify.de/legal/datenschutz

8) Spracovanie dát pre spracovanie objednávky

8.1 Na spracovaní vašej objednávky spolupracujeme s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb, ktorí nás úplne alebo sčasti podporujú pri implementácii uzatvorených zmlúv. Určité osobné údaje sa prenášajú týmto poskytovateľom služieb v súlade s nasledujúcimi informáciami.

Zhromaždené osobné údaje sa odovzdajú dopravnej spoločnosti poverenej dodávkou, pokiaľ je to potrebné na dodanie tovaru. V prípade, že je to potrebné na spracovanie platby, odovzdáme vaše platobné údaje úverovej inštitúcii, ktorá bola poverená zadaním zákazky. Ak sa používajú poskytovatelia platobných služieb, budeme vás výslovne informovať nižšie. Právnym základom pre prenos údajov je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR.

8.2 Využívanie špeciálnych poskytovateľov služieb na spracovanie a spracovanie objednávok

- Billbee
Objednávky vybavuje poskytovateľ služieb „Billbee“ (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Meno, adresa a akékoľvek ďalšie osobné údaje budú spoločnosti Billbee odovzdané výlučne na spracovanie objednávky online v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. B) GDPR. Vaše údaje budú odovzdané, iba ak je to skutočne nevyhnutné na vybavenie objednávky. Podrobnosti o ochrane údajov od spoločnosti Billbee a jej vyhlásenie o ochrane údajov nájdete na webových stránkach spoločnosti Billbee na adrese „billbee.io“.

8.3 Využívanie poskytovateľov platobných služieb (platobné služby)

- Apple Pay
Wenn Sie sich für die Zahlungsart „Apple Pay“ der Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, entscheiden, erfolgt die Zahlungsabwicklung über die „Apple Pay“ -Funktion Ihres mit iOS, watchOS oder macOS betriebenen Endgerätes durch die Belastung einer bei „Apple Pay“ hinterlegten Zahlungskarte. Apple Pay verwendet hierbei Sicherheitsfunktionen, die in die Hardware and Software Ihres Geräts integriert sind, um Ihre Transaktionen zu schützen. Für die Freigabe einer Zahlung ist somit die Eingabe eines zuvor durch Sie festgelegten Codes sowie die Verifizierung mittels der „Face ID“ - alebo „Touch ID“ - Funktion ihres Endgerätes erforderlich.
Zum Zwecke der Zahlungsabwicklung werden Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen über Ihre Bestellung in verschlüsselter Vytvoriť Apple weitergegeben. Apple verschlüsselt diese Daten sodann erneut mit einem entwicklerspezifischen Schlüssel, bevor die Daten zur Durchführung der Zahlung an den Zahlungsdienstleister der in Apple Pay hinterlegten Zahlungskarte übermittelt werden. Die Verschlüsselung sorgt dafür, dass nur die Website, über die der Einkauf getätigt wurde, auf die Zahlungsdaten zugreifen kann. Nachdem die Zahlung getätigt wurde, sendet Apple zur Bestätigung des Zahlungserfolges Ihre Geräteaccountnummer sowie einen transaktionsspezifischen, dynamischen Sicherheitscode an die Ausgangswebsite.
Sofern bei den beschriebenen Übermittlungen personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich zum Zwecke der Zahlungsabwicklung gemäß čl. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Apple bewahrt anonymisierte Transaktionsdaten auf, darunter der ungefähre Kaufbetrag, das ungefähre Datum und die ungefähre Uhrzeit sowie die Angabe, ob die Transaktion erfolgreich abgeschlossen wurde. Durch die Anonymisierung wird ein Personenbezug vollständig ausgeschlossen. Apple nutzt die anonymisierten Daten zur Verbesserung von „Apple Pay“ underen Apple-Produkten und Diensten.
Keď použijete Apple Pay na iPhone alebo Apple Watch na dokončenie nákupu uskutočneného prostredníctvom Safari na Macu, Mac a autorizačné zariadenie komunikujú cez šifrovaný kanál na serveroch Apple. Spoločnosť Apple nespracúva ani neuchováva žiadne z týchto informácií vo formáte, ktorý je možné použiť na vašu osobnú identifikáciu. Možnosť používať Apple Pay na počítači Mac môžete vypnúť v nastaveniach svojho iPhone. Prejdite do Peňaženky a Apple Pay a vypnite možnosť Povoliť platby na Macu.
Ďalšie informácie o ochrane údajov pomocou Apple Pay nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- Google Pay
Wenn Sie sich für die Zahlungsart „Google Pay“ der Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“) entscheiden, erfolgt die Zahlungsabwicklung über die „Google Pay“ - Aplikácia Ihres mit mindestens Android 4.4 („KitKat“) betriebenen und über eine NFC-Funktion verfügenden mobilen Endgeräts durch die Belastung einer bei Google Pay hinterlegten Zahlungskarte oder einem dort verifizierten Bezahlsystem (zB PayPal). Für die Freigabe einer Zahlung über Google Pay in Höhe von mehr als 25, - € ist das vorherige Entsperren Ihres mobilen Endgerätes durch die jeweils eingerichtete Verifikationsmaßnahme (etwa Gesichtserkennung, Passwort, Fingerabdruck oder Muster).
Zum Zwecke der Zahlungsabwicklung werden Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen in Ihre Bestellung an Google weitergegeben. Google übermittelt sodann Ihre in Google Pay hinterlegten Zahlungsinformationen in Form einer einmalig vergebenen Transaktionsnummer an die Ausgangswebsite, mit der eine erfolgte Zahlung verifiziert wird. Diese Transaktionsnummer enthält keinerlei Informationen zu den realen Zahldaten Ihrer bei Google Pay hinterlegten Zahlungsmittel, sundern wird als einmalig gültiger numerischer Token erstellt und übermittelt. Bei sämtlichen Transaktionen über Google Pay tritt Google lediglich als Vermittler zur Abwicklung des Bezahlvorgangs auf. Die Durchführung der Transaktion erfolgt ausschließlich im Verhältnis zwischen dem Nutzer und der Ausgangswebsite durch Belastung des bei Google Pay hinterlegten Zahlungsmittels.
Sofern bei den beschriebenen Übermittlungen personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich zum Zwecke der Zahlungsabwicklung gemäß čl. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Google sa chová lepšie ako predtým, keď je služba Google Pay stiahnutá z účtu Najlepšie transakcie vorgangsspezifische Informationen zu erheben, zu speichern und auszuwerten. Hierzu gehören Datum, Uhrzeit und Betrag der Transaktion, Händlerstandort und -beschreibung, eine vom Händler bereitgestellte Beschreibung der gekauften Waren oder Dienste, Fotos, die Sie der Transaktion beigefügt haben, der Name und die E-Mailääers des Absenders und Empfängers, die verwendete Zahlungsmethode, Ihre Beschreibung für den Grund der Transaktion sowie gegebenenfalls das mit der Transaktion verbundene Angebot.
Laut Google erfolgt diese Verarbeitung ausschließlich gemäß čl. 6 Abs.1 lit. f DSGVO auf Basis des berechtigten Interesses an der ordnungsgemäßen Rechnungslegung, der Verifizierung von Vorgangsdaten und der Optimierung und Funktionserhaltung des Google Pay-Dienstes.
Google si tiež vyhradzuje právo zlúčiť spracované údaje procesu s ďalšími informáciami, ktoré Google zhromažďuje a ukladá pri použití iných služieb Google.
Podmienky používania služby Google Pay nájdete tu:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Ďalšie informácie o ochrane údajov pomocou služby Google Pay nájdete na nasledujúcej internetovej adrese:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
- giropay
Pri platbe prostredníctvom „giropay“ platbu spracuje spoločnosť giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt / Main, ktorej odovzdávame informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávania, spolu s informáciami o vašej objednávke. Vaše údaje sú poskytované v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. B) GDPR výlučne na účely spracovania platieb a iba v rozsahu, ktorý je na to nevyhnutný. Ďalšie informácie o ustanoveniach o ochrane údajov spoločnosti giropay GmbH nájdete na tejto internetovej adrese: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung
- Klarna
Ak si vyberiete platobnú službu Klarna, platba bude spracovaná prostredníctvom Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko (ďalej len „Klarna“). Aby bolo možné spracovať platbu, vaše osobné údaje (meno a priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, pohlavie, e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa IP), ako aj údaje týkajúce sa objednávky (napr. suma faktúry, položka, spôsob doručenia) odovzdaná spoločnosti Klarna za účelom kontroly totožnosti a kontroly kreditu za predpokladu, že ste nám dali súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. DSGVO s tým výslovne súhlasil v rámci procesu objednávania. Ak chcete úverovým agentúram preniesť vaše údaje, môžete si ich pozrieť tu:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. Skóre). Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté do výsledku správy o úvere, sú založené na vedecky uznanom matematicko-štatistickom postupe. Údaje o adrese sa okrem iného používajú, ale nie výlučne, na výpočet hodnôt skóre. Spoločnosť Klarna používa informácie, ktoré dostáva, o štatistickej pravdepodobnosti omeškania platby pri vyváženom rozhodnutí o založení, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu.
Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy osobe zodpovednej za spracovanie údajov alebo spoločnosti Klarna. Spoločnosť Klarna však môže mať stále nárok na spracovanie vašich osobných údajov, ak je to potrebné na zmluvné spracovanie platieb.
Vaše osobné informácie sú spracovávané v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov a v súlade s informáciami uvedenými v predpisoch spoločnosti Klarna o ochrane údajov pre dotknuté osoby so sídlom v Nemecku https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
alebo pre postihnutých so sídlom v Rakúsku https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
liečiť.
- Paypal
Pri platbe cez PayPal, kreditnou kartou cez PayPal, inkasa cez PayPal alebo - ak by bola poskytovaná - "nákup na účte" alebo "splátku" cez PayPal dávame platobné údaje počas spracovania platby na PayPal (Europe) Sarl & Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len "PayPal"). Prevod prebieha v súlade s článkom 6 odsek 1 zapnutý. b DSGVO a len pokiaľ je to potrebné pre platobný proces.
PayPal si vyhradzuje právo vykonať kreditnú kontrolu kreditných kariet pre spôsoby platby cez PayPal, inkaso cez PayPal alebo - ak je ponúkané - „nákup na účet“ alebo „splátka“ cez PayPal. Na tento účel môžu byť vaše platobné údaje spracované v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR sa preniesol na úverové agentúry na základe legitímneho záujmu spoločnosti PayPal pri určovaní vašej platobnej schopnosti. Výsledok kontroly kreditu PayPal používa na štatistickú pravdepodobnosť zlyhania na účely rozhodnutia o poskytnutí príslušného spôsobu platby. Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. Skóre). Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté do výsledku správy o úvere, sú založené na vedecky uznanom matematicko-štatistickom postupe. Údaje o adrese sa okrem iného používajú, ale nie výlučne, na výpočet hodnôt skóre. Viac informácií o zákone o ochrane údajov vrátane informácií o použitých úverových agentúrach nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Toto spracovanie vašich údajov môžete kedykoľvek namietať odoslaním správy do služby PayPal. Služba PayPal však môže naďalej mať nárok na spracovanie vašich osobných údajov, ak je to potrebné pre zmluvnú platbu.
- Uskutočniť platby
Používame poskytovateľa platobných služieb „Shopify Payments“, 3. poschodie, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Ak vyberiete spôsob platby ponúkaný poskytovateľom platobných služieb Shopify Payments, platbu spracuje poskytovateľ technickej služby Stripe Payments Europe Ltd. , 1 ulicu Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko, ktorým sme poskytli informácie, ktoré ste uviedli počas procesu objednávania, spolu s informáciami o vašej objednávke (meno, adresa, číslo účtu, kód banky, prípadne číslo kreditnej karty, suma faktúry, mena a číslo transakcie) podľa § 6 ods. 1 písm. b Prenos HDPR. Vaše údaje budú prenášané iba za účelom spracovania platieb v spoločnosti Stripe Payments Europe Ltd. a len do tej miery, ako je to potrebné. Viac informácií o ochrane údajov služby Shopify Payments nájdete na tejto internetovej adrese: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Informácie o ochrane údajov o spoločnosti Stripe Payments Europe Ltd. nájdete tu: https://stripe.com/de/privacy
- OKAMŽITE
Ak zvolíte spôsob platby „SOFORT“, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov, Nemecko (ďalej len „SOFORT“), ktorému zašleme informácie, ktoré ste poskytli počas objednávania spolu s informáciami o vašej objednávke v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Sofort GmbH je súčasťou skupiny Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Štokholm, Švédsko). Vaše údaje budú odovzdané výlučne za účelom spracovania platieb u poskytovateľa platobných služieb SOFORT a len v rozsahu, ktorý je na to nevyhnutný. Ďalšie informácie o ustanoveniach o ochrane údajov spoločnosti SOFORT nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.
- Prúžok
Ak sa rozhodnete pre spôsob platby od poskytovateľa platobných služieb Stripe, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko, ktorému poskytneme informácie a informácie, ktoré ste poskytli počas procesu objednávania. o vašej objednávke (meno, adresa, číslo účtu, kód banky, prípadne číslo kreditnej karty, suma faktúry, mena a číslo transakcie) v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje budú poskytnuté ďalej iba za účelom spracovania platieb u poskytovateľa platobných služieb Stripe Payments Europe Ltd. a len pokiaľ je to nevyhnutné. Viac informácií o ochrane údajov Stripe nájdete na URL https://stripe.com/de/privacy#translation.

9) Kontakt pre pripomenutie vyhodnotenia

Pripomienku na kontrolu ShopVote
Ak ste nám dali výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. a GDPR, zašleme vašu e-mailovú adresu na hodnotiacu platformu ShopVote of Blickreif GmbH, Alter Messeplatz 1, 2 Mníchov (www.shopvote.de), aby vám mohli zaslať e-mailom pripomienku k hodnoteniu.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch eine Nachricht an den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegenüber der Bewertungsplattform widerufen.

Hodnotiaca pripomienka od Trusted Shops
Sofern Sie uns hierzu während oder nach Ihrer Bestellung Ihre ausdrückliche Einwilligung gemäß čl. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO erteilt haben, übermitteln wir Ihre E-Mail-Adresse an die Bewertungsplattform Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), priehrada Ihnen eine Bewertungserinnerung na e-mailovú adresu.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch eine Nachricht an den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegenüber der Bewertungsplattform widerufen.

10) Použitie hodnotiacej a pečiatkovej schvaľovacej grafiky

10.1 Integrácia loga idealo

Logo nášho partnera idealo (idealo internet GmbH, Ritterstraße 11, 10969 Berlín) je integrované na našej webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky sa informácie (vrátane adresy IP používateľa, dátumu a času prístupu, použitého prehliadača a operačného systému použitého zariadenia) automaticky prenášajú na server idealo prostredníctvom prehľadávača použitého vo vašom zariadení. Tieto informácie sú dočasne uložené v takzvanom protokolovom súbore servera na 7 dní a po tomto období sa automaticky odstránia. Informácie nie sú kombinované s inými údajmi.
Pokiaľ sú spracúvaním dotknuté aj osobné údaje, postupuje sa tak v súlade s článkom 6 ods.

10.2 Store Hlasovať Graphics

Ak chcete zobraziť našu pečať ShopVote a všetky zozbierané a / alebo agregované hodnotenia, na tejto webovej stránke sme zahrnuli grafiku ShopVote.

To slúži na ochranu našich legitímnych záujmov, ktoré prevládajú v súvislosti so zvažovaním záujmov, pri optimálnom marketingu našej ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Grafiku ShopVote a služby s ňou inzerované ponúka Blickreif GmbH, Alter Messeplatz 1, 2 Mníchov.

Po vyvolaní grafiky ShopVote webový server automaticky uloží takzvaný súbor denníka servera, ktorý obsahuje napríklad vašu IP adresu, dátum a čas hovoru, množstvo prenesených údajov a zdroj hovoru (prístupové údaje) a dokumentuje hovor. Tieto prístupové údaje sa nevyhodnocujú a automaticky sa prepíšu najneskôr do siedmich dní po ukončení vašej návštevy stránky. Grafika systému ShopVote nezhromažďuje ani neukladá žiadne ďalšie osobné údaje.

10.3 Dôveryhodné obchody Trustbadge

Trustbadge Trustbadge je integrovaný na tomto webovom serveri, aby zobrazoval našu pečať dôveryhodných obchodov a po zadaní objednávky ponúkol kupujúcim členstvo v Trusted Shops.

To slúži na ochranu našich prevažne legitímnych záujmov pri optimálnom marketingu našej ponuky v kontexte zvažovania záujmov, článok 6 ods. 1 písm. F GDPR. Trustbadge a služby s ním inzerované ponúka Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Kolín nad Rýnom.

Po vyvolaní servera Trustbadge webový server automaticky uloží tzv. Súbor denníka servera, ktorý obsahuje napríklad vašu IP adresu, dátum a čas hovoru, množstvo prenesených údajov a žiadajúceho poskytovateľa (prístupové údaje) a dokument zdokumentuje. Tieto prístupové údaje sa nevyhodnocujú a automaticky sa prepíšu najneskôr do siedmich dní po ukončení vašej návštevy stránok.

Ďalšie osobné údaje sa do Trusted Shops prenášajú, iba ak sa po dokončení objednávky rozhodnete používať produkty Trusted Shops alebo ak ste sa už na ich používanie zaregistrovali. V takom prípade platí zmluvná dohoda medzi vami a Trusted Shops.

11) Použitie sociálnych médií: Videá

Používanie videí v službe YouTube

Táto webová stránka používa vkladanie funkcie pre prehrávanie displeja a videa, ktoré ponúka "Youtube", ktoré patria do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 4 St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ( "Google") patrí YouTube.

V tomto prípade sa používa rozšírený režim ochrany osobných údajov, ktorý podľa poskytovateľa informuje o ukladaní informácií o používateľovi iba pri prehrávaní / prehrávaní videa. Keď sa spustí prehrávanie vložených videí YouTube, poskytovateľ služby YouTube používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií o správaní používateľov. Podľa tipov „Youtube“ sa tieto používajú okrem iného na zachytávanie štatistických údajov, na zlepšenie používateľskej prívetivosti a na zabránenie nekalým praktikám. Keď sa prihlásite do služby Google, vaše údaje budú priamo spojené s vaším účtom, keď kliknete na video. Ak si neželáte byť pridružený k vášmu profilu v službe YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje (aj pre neprihlásených používateľov) ako profily používania a vyhodnocuje ich. Takéto hodnotenie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. f DSGVO založené na legitímnych záujmoch spoločnosti Google pri zobrazovaní personalizovanej reklamy, prieskumu trhu a / alebo prispôsobenia jej webovej stránky. Máte právo vzniesť námietky proti vytvoreniu týchto profilov používateľov a vy ich musíte dodržiavať. V súvislosti s používaním služby YouTube môže viesť aj k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. prísť do USA.
Bez ohľadu na akékoľvek prehrávanie vloženého videa pri každom návšteve týchto webových stránok budete pripojení k sieti Google, čo môže spôsobiť ďalšie spracovanie údajov bez toho, aby sme mali akýkoľvek vplyv.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe YouTube nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov poskytovateľa: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy

Pokiaľ je to zákonom požadované, máme váš súhlas so spracovaním vašich údajov opísaných vyššie v súlade s článkom 6 odsek 1 písm. získané GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, deaktivujte túto službu v nástroji „Cookie Consent Tool“ poskytnutom na webovej stránke.

12) Online marketing

12.1 Google AdSense

Táto webová stránka používa Google AdSense, webovú reklamnú službu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Google AdSense používa takzvané cookies, čo sú textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Google AdSense navyše na zhromažďovanie informácií využíva aj takzvané „webové majáky“ (malá neviditeľná grafika), ktoré sa dajú použiť na zaznamenávanie, zhromažďovanie a vyhodnocovanie jednoduchých akcií, ako je napríklad návštevnosť webových stránok. Informácie generované súborom cookie alebo webovým majákom (vrátane vašej adresy IP) o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google a tam sa ukladajú. Môže to tiež viesť k prenosu na servery spoločnosti Google LLC. pochádzajú z USA.

Google je informovaný o tom, koľko informácií má dnes k dispozícii Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens im Hinblick auf die AdSense-Anzeigen durchzuführen. Die Google Search von Google AdSense von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die von Google erhobenen Informationen werden unter Umständen an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist und / oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.

Die beschriebene Verarbeitung von Daten erfolgt gemäß čl. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zum Zweck der zielgerichteten werblichen Ansprache des Nutzers durch werbende Dritte, der Anzeigen auf der Basis des ausgewerteten Nutzerverhalten auf dieser Webová stránka angezeigt werden. Diese Verarbeitung dient ebenfalls unserem finanziellen Interesse an der Ausschöpfung des wirtschaftlichen Potenzials unseres Internetauftritts durch entgeltliche Einblendung von personalisierten Drittwerbeinhalten.

Viac informácií o predpisoch spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na tejto internetovej adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

Sie können Cookies for Anzeigenvorgaben dauerhaft deaktivieren, indem Sie diese durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern or or Sie können das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Upozorňujeme, že niektoré funkcie tejto webovej stránky sa nemôžu používať alebo sa môžu používať iba v obmedzenej miere, ak ste deaktivovali používanie cookies.

V rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, máme váš súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. dohnal DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti a podajte námietku.

12.2 Používanie sledovania konverzií v službe Google Ads

Táto webová stránka používa reklamný program online „Reklamy Google“ a v rámci reklám Google sledovanie konverzií spoločností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Ponuku reklám Google využívame na upozornenie na naše atraktívne ponuky na externých webových stránkach pomocou reklamných materiálov (tzv. Google Adwords). Dáta z reklamných kampaní môžeme použiť na určenie úspešnosti jednotlivých reklamných opatrení. Snažíme sa o to, aby sme vám ukázali reklamu, ktorá vás zaujíma, aby bola naša webová stránka pre vás zaujímavejšia a aby sme dosiahli spravodlivý výpočet vzniknutých reklamných nákladov.

Súbor cookie na sledovanie konverzií sa nastaví, keď používateľ klikne na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v prístroji. Tieto cookies zvyčajne strácajú platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky tohto webu a súbor cookie ešte neuplynul, spoločnosť Google a zistíme, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník reklám Google dostane iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov s reklamami Google. Informácie získané pomocou súboru cookie na konverziu sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov reklám Google, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci získajú informácie o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nebudete však dostávať žiadne informácie, ktoré sa dajú použiť na osobnú identifikáciu používateľov. Ak sa nechcete podieľať na sledovaní, môžete toto použitie zablokovať deaktiváciou súboru cookie na sledovanie konverzií Google prostredníctvom internetového prehľadávača pod kľúčovým slovom „používateľské nastavenia“. Nebudete teda zahrnutí do štatistík sledovania konverzií. Reklamy Google používame na základe nášho oprávneného záujmu o cielenú reklamu v súlade s Článok 6 ods. 1 písm. f GDPR. V rámci používania reklám Google sa osobné údaje môžu prenášať aj na servery spoločnosti Google LLC. poďte do USA.

Viac informácií o predpisoch spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na tejto internetovej adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

Proti nastaveniu súborov cookie sledovaním konverzií Google Ads môžete natrvalo namietať stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehľadávača Google dostupného pod týmto odkazom:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Upozorňujeme, že niektoré funkcie tejto webovej stránky sa nemôžu používať alebo sa môžu používať iba v obmedzenej miere, ak ste deaktivovali používanie cookies.

Pokiaľ to zákon vyžaduje, máme váš súhlas so spracovaním vašich údajov opísaných vyššie v súlade s článkom 6 odsek 1 písm. získané GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, deaktivujte túto službu v „Nástroji na získanie súhlasu s používaním súborov cookie“, ktorý je poskytnutý na webových stránkach, alebo môžete namietať pomocou možnosti popísanej vyššie.

12.3 Marketingová platforma Google

Táto webová stránka využíva online marketingový nástroj Google Marketing Platform od operátora Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („GMP“).

GMP setzt Cookies ein, um für die Nutzer relevantné Anzeigen zu schalten, die Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer die gleichen Anzeigen mehrmals sieht. Über eine Cookie-ID erfasst Google, welche Anzeigen in welchem ​​Browser geschaltet werden und kann so verhindern, dass diese mehrfach angezeigt werden. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis unseres berechtigten Interires an der optimen Vermarktung unserer Webová stránka gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Darüber hinaus kann GMP mithilfe von Cookie-IDs sog. Premeny erfassen, die Bezug zu Anzeigenanfragen haben. Ak ste na jeseň, mali by ste si prečítať GMP-Anzeige sieht und später bei Nutzung des gleichen Browsers die Website des Werbetreibenden aufruft und über diese Website etwas kauft. Laut Google enthalten GMP-Cookies keine personenbezogenen Informationen.

Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools Baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand wie folgt: Durch die Einbindung von GMP erhält Google die Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Účet zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse v Erfahrung bringt und speichert. Im Rahmen der Nutzung von GMP kann es auch zu einer Übermittlung von personenbezogenen Daten an die Server der Google LLC. v den USA kommen.

Wenn Sie der Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren widersprechen möchten, können Sie Cookies für Conversion-Tracking deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain www.googleadservices.com blockiert werden, (s. Https: // www. google.de/settings/ads), wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies deaktivieren. Alternatívne možnosti Sie sich s Digital Advertising Alliance pod internetovou adresou www.aboutads.info über das Setzen von Cookies informieren und Ihre gewünschten Einstellungen vornehmen. Schließlich können Sie Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Webová stránka eingeschränkt sein.

Ďalšie informácie o ustanoveniach o ochrane údajov GMP od spoločnosti Google nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

V rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, máme váš súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. dohnal DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti a podajte námietku.

13) Zacielenie / remarketing / sprostredkovanie reklamy

Remarketing reklám Google
Náš web využíva funkcie remarketingu reklám Google, týmto inzerujeme túto webovú stránku vo výsledkoch vyhľadávania Google a na webových stránkach tretích strán. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, dom Gordon, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Za týmto účelom spoločnosť Google nastaví v prehliadači koncového zariadenia súbor cookie, ktorý automaticky umožňuje inzerciu orientovanú na záujmy pomocou pseudonymného identifikačného čísla súboru cookie a na základe navštívených stránok. Spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme o optimálny marketing našej webovej stránky v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR.
Akékoľvek ďalšie spracovanie údajov sa uskutoční, iba ak ste sa so spoločnosťou Google dohodli, že spoločnosť Google prepojí históriu vášho prehliadača internetu a aplikácií s vaším účtom Google a tieto informácie z vášho účtu Google sa použijú na prispôsobenie reklám, ktoré sa zobrazujú na webe. zvážiť. Ak ste v tomto prípade prihlásení do spoločnosti Google počas návštevy našej webovej stránky, spoločnosť Google použije vaše údaje spolu s údajmi služby Google Analytics na vytvorenie a definovanie zoznamov cieľových skupín pre remarketing naprieč zariadeniami. Za týmto účelom spoločnosť Google dočasne prepojí vaše osobné údaje s údajmi služby Google Analytics, aby sa vytvorili cieľové skupiny. V rámci používania remarketingu reklám Google sa osobné údaje môžu prenášať aj na servery spoločnosti Google LLC. poďte do USA.
Proti nastaveniu súborov cookie prostredníctvom remarketingu Google Ads môžete natrvalo namietať stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača od spoločnosti Google dostupného pod týmto odkazom:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa reklamy a spoločnosti Google nájdete tu:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Pokiaľ to zákon vyžaduje, máme váš súhlas so spracovaním vašich údajov opísaných vyššie v súlade s článkom 6 odsek 1 písm. získané GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, deaktivujte túto službu v „Nástroji na získanie súhlasu s používaním súborov cookie“, ktorý je poskytnutý na webových stránkach, alebo môžete namietať pomocou možnosti popísanej vyššie.

14) Nástroje a Rôzne

Google reCAPTCHA

Na tomto webe tiež používame funkciu reCAPTCHA od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Táto funkcia sa primárne používa na rozlíšenie, či vstup vykonáva fyzická osoba, alebo je vykonaný nesprávne pomocou strojového a automatizovaného spracovania. Táto služba zahŕňa zasielanie IP adresy a akýchkoľvek ďalších údajov požadovaných spoločnosťou Google pre službu reCAPTCHA spoločnosti Google a je vykonávaná v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR na základe nášho oprávneného záujmu na určení individuálnej zodpovednosti. na internete a predchádzaniu zneužívaniu a spamu. Pri použití služby Google reCAPTCHA sa môžu osobné údaje prenášať aj na servery spoločnosti Google LLC. pochádzajú z USA.

Informácie o službe Google reCAPTCHA odovzdávajú údaje z Google na adrese https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/

V rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, máme váš súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. dohnal DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti a podajte námietku.

15) práva dotknutej osoby

15.1 Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfassende Betroffenenrechte (Auskunfts- und Interventionsrechte), za účelom získania nasledujúceho informatívneho listu:

 • Priamo pod článkom 15 DSGV. Majú najmä právo na informácie o svojich spracovávaných nás účely spracovania osobných údajov, kategórie spracúvaných osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým bola vaša dáta sprístupnené alebo sú naplánované skladovateľnosť a stálosť alebo kritériá pre stanovenie doby platnosti, existencia práva na opravu, vyškrtnutie, obmedzenie úprav objektu na spracovanie reklamácie s regulačným orgánom zdrojom vašich informácií v prípade, že neboli zhromaždené u nás od vás, existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovanie a prípadne zmysluplné informácie o zúčastnených logike a tí rozsahu v pochybnosť a požadovaného vplyvu takéhoto spracovania, rovnako ako právo na informácie, ktoré zaručuje v súlade s čl. 46 DSGV na Weiterlei tam sa spracovaním dát do tretích krajín;
 • Právo na opravu podľa článku 16 DSGVO: Máte právo na okamžitú opravu nesprávnych údajov týkajúcich sa vás a / alebo vyplnenie neúplných údajov, ktoré ste u nás uložili;
 • Právo zmazať podľa článku 17 DSGV. Máte právo zmazať svoje osobné údaje v prípade, že požiadavky článku 17 1 odseky požadovať DSGV ... Je však potrebné toto právo neexistuje, najmä ak spracovanie uplatniť svoje právo na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov;
 • Právo na obmedzenie spracovanie v súlade s článkom 18 DSGV. Musíte vyžadovať obmedzenie spracovanie svojich osobných údajov, pokiaľ je sporná opraviť vaše dáta budú kontrolované pri odmietnutí odstránení Vašich údajov z dôvodu nesprávneho spracovania dát a namiesto toho pravého obmedzenia spracovania vašej požiadavky dát, ak potrebujete dáta pre zriadenie, výkon a obranu právnych nárokov potom, čo sme už služieb alebo že údaje o účele dosiahnuť, ak ste podali námietku na základe vašej konkrétnej situácii, keď ešte nie je isté, či naše legitímne Prevažujú dôvody;
 • Právo na informácie podľa článku 19 DSGV. Už ste mal právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovanie v porovnaní so zodpovednými tvrdením, že je povinný všetkým príjemcom, na ktoré sa osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby boli vystavené, tento opravu alebo zničenie údajov alebo oznámiť obmedzenia spracovania, ak sa to ukáže ako nemožné alebo by vyžadovalo neprimerané úsilie. Máte právo byť informovaní o týchto príjemcoch.
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 DSGV: Musíte sa dostať do štruktúrovaného, ​​konzistentné a maschinenlesebaren formátu alebo požiadať o prevod do iného poplatku, ak je to technicky možné, právo zverejniť vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli;.
 • Právo na odobratie udeleného súhlasu v súlade s článkom 7 odsek 3 DSGVO: Máte právo kedykoľvek zrušiť súhlas, ktorý ste poskytli pri spracúvaní údajov s budúcim účinkom. V prípade odstúpenia okamžite vymazáme príslušné údaje, pokiaľ sa ďalšie spracovanie nemôže zakladať na právnom základe bezúčelného spracovania. Zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu až do zrušenia;
 • Právo podať sťažnosť v súlade s čl. 77 GDPR: Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, porušuje GDPR, máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, najmä v, bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek iný správny alebo súdny prostriedok nápravy, členský štát vášho bydliska, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

15.2 WIDERSPRUCHSRECHT

KEĎ SME úrokový úvahách vašich osobných údajov vzhľadom k našej prevažujúci záujem na PROCESU, máte právo kedykoľvek TERM z dôvodov vyplývajúcich z ich situáciu znázornené proti spracovaniu sú v rozpore s účinné len do budúcnosti odvolania.
MAKE užívacieho práva, prestaneme spracovanie údajov údaje. Dokončovacie ZOSTÁVA VUT vyhradené Keď sme povinnú ochranu dobročinné účely SPRACÚVANIA môže ukázať svoje záujmy základných práv a slobôd pre váženie alebo ak spracovaním pri ich vymáhaní, výkon a obranu právnych nárokov pred slúži.

Sú vaše osobné údaje spracovávané z našej strany adresných reklamných zásielok DO PREVÁDZKY majú právo KEDYKOÅVEK PROTI opozícii voči SPRACOVANIE osobných údajov predmetov zakončených Na účely takejto reklamy odvolanie. MÔŽETE námietky ako je popísané vyššie cvičenia.

POKRAČUJTE POUŽITIE VAŠEHO POKRAČOVANÉHO PRÁVA, UKONČUJEME SPRACOVANIE ZÚČASTNENÝCH ÚDAJOV NA PRIAMY PRIJÍMANIE.

16) Trvanie uloženia osobných údajov

Dĺžka uchovávania osobných údajov nameraných na základe príslušného právneho základu, účel spracovania a - kde je to vhodné - aj na základe zákonnej doby uchovávania (napríklad obchodné a retenčných daňové obdobie).

Pri spracovaní osobných údajov na základe výslovného súhlasu v súlade s článkom 6 ods. DSGVO, tieto údaje sa uchovávajú dovtedy, kým osoba neodoberie svoj súhlas.

Existujú zákonné lehoty na uchovávanie dát, ktorá právny úkon v rámci alebo právny úkon podobné záväzky na základe článku. 6 ods. 1 lit. b DSGV spracovávať tieto údaje sú bežne odstránené po uplynutí retenčného obdobia, za predpokladu, že už nie sú na plnenie zmluvy alebo zmluvných rokovaní nevyhnutné a / alebo pretrváva našej strany žiadny legitímny záujem na ďalšie skladovanie.

Pri spracovaní osobných údajov na základe článku. 6 ods. 1 lit. f DSGV sú tieto dáta uložené, kým dotknutá osoba je jeho právo podľa čl. 21 ods. 1 DSGV, ak dokážeme, presvedčivých dôvodov pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, práva a slobody dotknutej osoby, alebo spracovanie je na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Pri spracovaní osobných údajov na účely priamej reklamy na základe článku 6 ods. f DSGVO tieto údaje budú uložené dovtedy, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo na vznesenie námietky podľa článku 1 ods.

Pokiaľ nie je v ďalších informáciách uvedených v tejto deklarácii o špecifických situáciách spracovania uvedené inak, uložené osobné údaje sa vymažú, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.