Rýchla doprava z Bavorska • Doprava zdarma po celom Nemecku • Sme klimaticky neutrálni a podporujeme detskú pomoc McDonald'sOchrana dát

1) Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a kontaktných údajoch zodpovednej osoby

1.1 Teší nás, že navštevujete naše webové stránky a ďakujeme za váš záujem. Ďalej vás budeme informovať o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní.

1.2 Osoba zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je Markus Grathwohl, MANePED, Attel 6a, 83512 Wasserburg am Inn, Nemecko, Tel.: 08071 / 5272582-0, Fax: 08071 / 5272582-9, e-mail: info@maneped.de. Zodpovednou osobou za spracúvanie osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov.

1.3 Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napr. Objednávok alebo otázok zodpovednej osobe) používa táto webová stránka SSL alebo. Šifrovanie TLS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa reťazca znakov „https: //“ a symbolu zámku v riadku prehliadača.

2) Zhromažďovanie údajov pri návšteve našich webových stránok

V iba informatívny charakter našej webovej stránky, takže ak sa nezaregistrujete alebo inak nám poskytujú informácie, ktoré my len zbierať (tzv. "Protokoly server") týchto dát prenášaných prehliadača na našom serveri. Pri návšteve našich webových stránok zhromažďujeme nasledujúce informácie, ktoré sú technicky potrebné pre zobrazenie webových stránok:

 • Naša navštívená webová stránka
 • Dátum a čas v čase prístupu
 • Množstvo dát odoslaných v bajtoch
 • Zdroj / odkaz, z ktorého ste prišli na stránku
 • Použité prehliadač
 • Použitý operačný systém
 • Použitá adresa IP (prípadne v anonymnej forme)

Spracovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 odsek 1 osvetlené. f DSGVO na základe nášho legitímneho záujmu o zlepšenie stability a funkčnosti našich webových stránok. Prevod alebo iné použitie údajov sa neuskutočňuje. Vyhradzujeme si však právo retrospektívne skontrolovať protokoly servera, ak konkrétne dôkazy poukazujú na nezákonné použitie.

3) hosting

Hosting prostredníctvom služby Shopify
Na účely hosťovania a zobrazovania internetového obchodu na základe: o spracovaní v našom mene. Všetky údaje zhromaždené na našej webovej stránke sa spracúvajú na serveroch Shopify. V rámci vyššie uvedených služieb Shopify môžu byť údaje spracovávané aj v rámci ďalšieho spracovania v mene Shopify Inc., 2 Elgin St, Ottawa, ON K1P 2L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA ) Inc. alebo Shopify (USA) Inc. V prípade, že sa údaje prenesú do Shopify Inc. v Kanade, rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti zabezpečí primeranú úroveň ochrany údajov. Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov služby Shopify nájdete na nasledujúcej webovej lokalite: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Ďalšie spracovanie na iných serveroch, ako sú servery uvedené na serveri Shopify, sa uskutoční iba v rámci oznámenom nižšie.

4) cookies

Aby bola návšteva našej webovej stránky príťažlivá a aby sa umožnilo používanie určitých funkcií, používame na rôznych stránkach tzv. Súbory cookie. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sú uložené v prístroji. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa odstránia po ukončení relácie prehliadača, tj po ukončení prehliadača (tzv. Relácie cookies). Ostatné súbory cookie zostanú na vašom zariadení a umožňujú vám rozpoznať váš prehliadač pri najbližšej návšteve (tzv. Trvalé súbory cookie). Ak sú súbory cookie nastavené, zhromažďujú a spracovávajú konkrétne informácie o používateľovi, ako sú údaje prehliadača a polohy, ako aj hodnoty adresy IP, v individuálnom rozsahu. Trvalé súbory cookie sa automaticky odstránia po určitom období, ktoré sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Trvanie každého ukladania súborov cookie nájdete v prehľade nastavení súborov cookie vo vašom webovom prehliadači.

Niektoré súbory cookie sa používajú na zjednodušenie procesu objednávania uložením nastavení (napr. Zapamätanie obsahu virtuálneho nákupného košíka pre neskoršiu návštevu webovej stránky). Ak osobné údaje spracúvajú aj jednotlivé súbory cookie, ktoré používame, spracovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b GDPR buď na vykonanie zákazky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. HDPR v prípade daného súhlasu alebo podľa článku 6 ods. 1 písm. f GDPR na ochranu našich oprávnených záujmov na čo najlepšej funkčnosti webovej stránky a na zákaznícky orientovaný a efektívny dizajn návštevy stránky.

Upozorňujeme, že môžete nastaviť prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a individuálne rozhodli o ich prijatí alebo vylúčiť prijatie súborov cookie v konkrétnych prípadoch alebo vo všeobecnosti. Každý prehliadač sa líši v spôsobe, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Toto je popísané v ponuke Pomocníka každého prehliadača, ktoré vysvetľuje, ako zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto sú k dispozícii pre príslušný prehliadač pod nasledujúcimi odkazmi:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Upozorňujeme, že ak neakceptujeme súbory cookie, funkčnosť našich webových stránok môže byť obmedzená.

5) kontaktujte nás

Keď nás kontaktujete (napr. Pomocou kontaktného formulára alebo e-mailu), zhromažďujú sa osobné údaje. Ktoré údaje sa zhromažďujú pri použití kontaktného formulára, je možné zistiť z príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sa ukladajú a používajú výlučne na účely zodpovedania vašej žiadosti alebo na nadviazanie kontaktu a súvisiacej technickej správy. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je náš oprávnený záujem odpovedať na vašu žiadosť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR. Ak je váš kontakt zameraný na uzavretie zmluvy, ďalším právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. B GDPR. Po spracovaní vašej žiadosti budú vaše údaje vymazané. Je to tak v prípade, ak z okolností možno vyvodiť, že predmetná vec bola konečne objasnená a za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné požiadavky na uchovávanie.

6) Spracovanie údajov pri otvorení zákazníckeho účtu a pri spracovaní zmluvy

Podľa § 6 ods. 1 písm. b GDPR, osobné údaje sa budú naďalej zhromažďovať a spracúvať, ak nám ich poskytnete pri plnení zmluvy alebo pri otváraní zákazníckeho účtu. Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné vidieť z príslušných vstupných formulárov. Vymazanie vášho zákazníckeho účtu je možné kedykoľvek a dá sa to urobiť zaslaním správy na vyššie uvedenú adresu zodpovednej osoby. Údaje, ktoré poskytnete, ukladáme a používame na spracovanie zmluvy. Po uzavretí zmluvy alebo vymazaní vášho zákazníckeho účtu budú vaše údaje zablokované s náležitým ohľadom na obdobia uchovávania daňových a obchodných zákonov a po uplynutí týchto lehôt budú vymazané, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím vašich údajov alebo zákonne povolené ďalšie použitie údajov z našej strany nie je vyhradené. bol.

7) Použitie údajov o zákazníkoch na priamu reklamu

7.1 Anmeldung zu unserem E-mailový spravodaj

Ak sa prihlásite k odberu nášho e-mailového spravodajcu, budeme Vám pravidelne zasielať informácie o našich ponukách. Povinnou informáciou pre zasielanie newsletteru je len vaša e-mailová adresa. Špecifikácia ďalších údajov je dobrovoľná a bude použitá na osobnú komunikáciu. Na zasielanie newslettera používame tzv. Double opt-in postup. To znamená, že vám pošleme e-mailový newsletter iba vtedy, ak nám výslovne potvrdíte, že súhlasíte s prijatím newslettera. Potom Vám pošleme potvrdzovací e-mail s požiadavkou na potvrdenie kliknutím na odkaz, ktorý si želáte dostávať v budúcnosti.

Aktivizácia najlepších aktivít v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci Vzdelávanie pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti Dátum nadobudnutia platnosti čl. 6 Abs. 1 svieti. DSGVO. Bei der Anmeldung zum Newsletter špeciálne pre poskytovateľa internetových služieb (ISP), ktorý vám poskytne IP adresu a dátum, ktorý vám umožní zistiť, či máte nejaké problémy so šírením e-mailovej adresy alebo adresou IP adresou z vašej siete. Die von der bei der Anmeldung zum Newsletter erhbenen Daten werden ausschließlich für Zwecke der werblichen Ansprache im Wege des Newsletters benutzt. Pripojte sa k odberu noviniek, ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke v novom okne alebo v novom e-maile. Nachádzate sa v našom zozname, v ktorom sa nachádzate v sekcii Newsletter-Verteiler, ktorá sa bude nachádzať v našom internetovom prehliadači a nebudete mať k dispozícii žiadne informácie o tom, či ste videli, či máte nejaký čas, kým sa nezmeníte.

7.2 Zasielanie noviniek cez CleverReach

Naše e-mailové informačné vestníky sa zasielajú prostredníctvom poskytovateľa technických služieb CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede („CleverReach“), ktorému odovzdávame údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii na odber bulletinu. Tento prevod sa uskutočňuje v súlade s čl. 6 ods. f GDPR a slúži nášmu oprávnenému záujmu na používaní efektívneho, bezpečného a užívateľsky prívetivého systému spravodajcu. Údaje, ktoré zadáte za účelom prijímania noviniek (napr. E-mailová adresa), budú uložené na serveroch CleverReach v Nemecku alebo Írsku.

CleverReach používa tieto informácie na zasielanie a štatistické vyhodnotenie spravodajcu v našom mene. Na vyhodnotenie obsahujú informačné vestníky zasielané e-mailom takzvané webové majáky alebo sledovacie pixely, ktoré predstavujú obrazové súbory s jedným pixelom, ktoré sú uložené na našej webovej stránke. Týmto spôsobom sa dá zistiť, či bola otvorená správa bulletinu a na ktoré odkazy sa kliklo. Pomocou takzvaného sledovania konverzií je možné tiež analyzovať, či po kliknutí na tieto odkazy došlo k preddefinovanej akcii (napr. Nákup produktu na našom webe). Zaznamenávajú sa tiež technické informácie (napr. Čas prístupu, IP adresa, typ prehliadača a operačný systém). Údaje sa zhromažďujú výlučne v pseudonymizovanej podobe a nie sú spojené s vašimi ďalšími osobnými údajmi; priamy osobný odkaz je vylúčený. Tieto údaje sa používajú výhradne na štatistickú analýzu kampaní s novinkami. Výsledky týchto analýz možno použiť na lepšie prispôsobenie budúcich bulletinov záujmom príjemcov.

Ak chcete vzniesť námietku proti analýze údajov na účely štatistického vyhodnotenia, musíte sa odhlásiť z odberu noviniek.

So spoločnosťou CleverReach sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávky, ktorou sa zaväzujeme, že spoločnosť CleverReach bude chrániť údaje našich zákazníkov a nebudeme ich odovzdávať tretím stranám.

Viac informácií o analýze dát pomocou CleverReach si môžete prečítať tu:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
Vyhlásenie o ochrane údajov CleverReach si môžete pozrieť tu:
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

7.3 Zasielanie spravodajov prostredníctvom e-mailu Shopify

Naše e-mailové informačné vestníky sa zasielajú prostredníctvom Shopify Email, služby spoločnosti Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írsko („Shopify“), na ktorú vám zasielame váš Pass on údaje poskytnuté pri registrácii na odber noviniek. Tento prenos sa uskutočňuje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR a slúži nášmu oprávnenému záujmu na používaní efektívneho, bezpečného a užívateľsky príjemného systému na zasielanie noviniek. Údaje, ktoré zadáte na účely prihlásenia sa na odber noviniek (napr. E-mailová adresa), sa spravidla ukladajú na serveroch Shopify v EÚ.
V rámci vyššie uvedených služieb Shopify môžu byť údaje spracovávané aj v rámci ďalšieho spracovania v mene spoločnosti Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments ( USA) Inc. alebo Shopify (USA) Inc. V prípade, že sa údaje prenášajú do spoločnosti Shopify Inc. v Kanade, rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti zaručuje primeranú úroveň ochrany údajov.

Shopify používa tieto informácie na zasielanie a štatistické vyhodnotenie spravodajcu v našom mene. Na vyhodnotenie môžu odoslané e-maily obsahovať takzvané webové majáky alebo sledovacie pixely, ktoré predstavujú obrazové súbory s jedným pixelom, ktoré sú uložené na našej webovej stránke. Týmto spôsobom sa dá zistiť, či bola otvorená správa bulletinu a na ktoré odkazy sa kliklo. Zaznamenávajú sa tiež technické informácie (napr. Čas prístupu, IP adresa, typ prehliadača a operačný systém). Údaje sa zhromažďujú iba v pseudonymizovanej podobe a nie sú spojené s vašimi ďalšími osobnými údajmi; priamy osobný odkaz je vylúčený. Tieto údaje sa používajú výhradne na štatistickú analýzu kampaní s novinkami. Výsledky týchto analýz možno použiť na lepšie prispôsobenie budúcich bulletinov záujmom príjemcov. Ak chcete vzniesť námietku proti analýze údajov na účely štatistického vyhodnotenia, musíte sa odhlásiť z odberu noviniek.

Shopify navyše môže tieto údaje použiť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR z dôvodu svojho vlastného oprávneného záujmu o návrh a optimalizáciu služby podľa potrieb, ako aj na účely prieskumu trhu, napríklad na účely určenia z ktorých krajín príjemcovia pochádzajú. Shopify však nepoužíva údaje našich príjemcov noviniek na to, aby im sám písal alebo aby ich poskytoval tretím stranám.

So Shopify sme uzavreli dohodu o spracovaní objednávok, ktorou sa zaväzujeme Shopify chrániť údaje našich zákazníkov a neposkytovať ich tretím stranám.

Zásady ochrany osobných údajov služby Shopify si môžete pozrieť tu: https://www.shopify.de/legal/datenschutz

8) Spracovanie dát pre spracovanie objednávky

8.1 Pokiaľ je to potrebné na plnenie zmluvy na účely dodania a platby, nami zhromaždené osobné údaje budú odovzdané poverenej prepravnej spoločnosti a poverenej úverovej inštitúcii v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Ak vám dlhujeme aktualizácie za tovar s digitálnymi prvkami alebo za digitálne produkty na základe zodpovedajúcej zmluvy, spracovávame kontaktné údaje, ktoré ste uviedli pri objednávke (meno, adresa, e-mailová adresa), aby sme splnili naše zákonné požiadavky na informácie v v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c GDPR osobne pomocou vhodného komunikačného prostriedku (napr. poštou alebo e-mailom) o pripravovaných aktualizáciách v zákonom stanovenej lehote. Vaše kontaktné údaje budú použité výlučne na účely upozornení na aktualizácie, ktoré dlhujeme, a na tento účel ich spracujeme iba v rozsahu potrebnom pre príslušné informácie.

Za účelom spracovania vašej objednávky spolupracujeme aj s nasledujúcimi poskytovateľmi služieb, ktorí nás úplne alebo čiastočne podporujú pri plnení uzatvorených zmlúv. Určité osobné údaje sa týmto poskytovateľom služieb prenášajú v súlade s nasledujúcimi informáciami.

8.2 Aby sme splnili naše zmluvné záväzky voči našim zákazníkom, spolupracujeme s externými prepravnými partnermi. Vaše meno a dodaciu adresu a v prípade potreby na doručenie aj Vaše telefónne číslo odovzdávame výhradne za účelom doručenia tovaru, článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, nami vybranému prepravnému partnerovi.

8.3 Využívanie špeciálnych poskytovateľov služieb na spracovanie a spracovanie objednávok

- Billbee
Objednávky spracováva poskytovateľ služieb "Billbee" (Billbee GmbH, Arolser Str. 10, 34477 Twistetal). Meno, adresa a prípadne ďalšie osobné údaje sú odovzdané spoločnosti Billbee výlučne na spracovanie online objednávky v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budú poskytnuté len v rozsahu, ktorý je skutočne potrebný na vybavenie objednávky. Podrobnosti o ochrane údajov spoločnosti Billbee a jej vyhlásení o ochrane údajov si môžete pozrieť na webovej stránke spoločnosti Billbee na adrese „billbee.io“.

8.4 Využívanie poskytovateľov platobných služieb (platobné služby)

- Apple Pay
Wenn Sie sich für die Zahlungsart „Apple Pay“ der Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, entscheiden, erfolgt die Zahlungsabwicklung über die „Apple Pay“ -Funktion Ihres mit iOS, watchOS oder macOS betriebenen Endgerätes durch die Belastung einer bei „Apple Pay“ hinterlegten Zahlungskarte. Apple Pay verwendet hierbei Sicherheitsfunktionen, die in die Hardware and Software Ihres Geräts integriert sind, um Ihre Transaktionen zu schützen. Für die Freigabe einer Zahlung ist somit die Eingabe eines zuvor durch Sie festgelegten Codes sowie die Verifizierung mittels der „Face ID“ - alebo „Touch ID“ - Funktion ihres Endgerätes erforderlich.
Zum Zwecke der Zahlungsabwicklung werden Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen über Ihre Bestellung in verschlüsselter Vytvoriť Apple weitergegeben. Apple verschlüsselt diese Daten sodann erneut mit einem entwicklerspezifischen Schlüssel, bevor die Daten zur Durchführung der Zahlung an den Zahlungsdienstleister der in Apple Pay hinterlegten Zahlungskarte übermittelt werden. Die Verschlüsselung sorgt dafür, dass nur die Website, über die der Einkauf getätigt wurde, auf die Zahlungsdaten zugreifen kann. Nachdem die Zahlung getätigt wurde, sendet Apple zur Bestätigung des Zahlungserfolges Ihre Geräteaccountnummer sowie einen transaktionsspezifischen, dynamischen Sicherheitscode an die Ausgangswebsite.
Sofern bei den beschriebenen Übermittlungen personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich zum Zwecke der Zahlungsabwicklung gemäß čl. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Apple bewahrt anonymisierte Transaktionsdaten auf, darunter der ungefähre Kaufbetrag, das ungefähre Datum und die ungefähre Uhrzeit sowie die Angabe, ob die Transaktion erfolgreich abgeschlossen wurde. Durch die Anonymisierung wird ein Personenbezug vollständig ausgeschlossen. Apple nutzt die anonymisierten Daten zur Verbesserung von „Apple Pay“ underen Apple-Produkten und Diensten.
Keď použijete Apple Pay na iPhone alebo Apple Watch na dokončenie nákupu uskutočneného prostredníctvom Safari na Macu, Mac a autorizačné zariadenie komunikujú cez šifrovaný kanál na serveroch Apple. Spoločnosť Apple nespracúva ani neuchováva žiadne z týchto informácií vo formáte, ktorý je možné použiť na vašu osobnú identifikáciu. Možnosť používať Apple Pay na počítači Mac môžete vypnúť v nastaveniach svojho iPhone. Prejdite do Peňaženky a Apple Pay a vypnite možnosť Povoliť platby na Macu.
Ďalšie informácie o ochrane údajov pomocou Apple Pay nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: https://support.apple.com/de-de/HT203027
– Google Pay
Wenn Sie sich für die Zahlungsart „Google Pay“ der Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“) entscheiden, erfolgt die Zahlungsabwicklung über die „Google Pay“ - Aplikácia Ihres mit mindestens Android 4.4 („KitKat“) betriebenen und über eine NFC-Funktion verfügenden mobilen Endgeräts durch die Belastung einer bei Google Pay hinterlegten Zahlungskarte oder einem dort verifizierten Bezahlsystem (zB PayPal). Für die Freigabe einer Zahlung über Google Pay in Höhe von mehr als 25, - € ist das vorherige Entsperren Ihres mobilen Endgerätes durch die jeweils eingerichtete Verifikationsmaßnahme (etwa Gesichtserkennung, Passwort, Fingerabdruck oder Muster).
Zum Zwecke der Zahlungsabwicklung werden Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen in Ihre Bestellung an Google weitergegeben. Google übermittelt sodann Ihre in Google Pay hinterlegten Zahlungsinformationen in Form einer einmalig vergebenen Transaktionsnummer an die Ausgangswebsite, mit der eine erfolgte Zahlung verifiziert wird. Diese Transaktionsnummer enthält keinerlei Informationen zu den realen Zahldaten Ihrer bei Google Pay hinterlegten Zahlungsmittel, sundern wird als einmalig gültiger numerischer Token erstellt und übermittelt. Bei sämtlichen Transaktionen über Google Pay tritt Google lediglich als Vermittler zur Abwicklung des Bezahlvorgangs auf. Die Durchführung der Transaktion erfolgt ausschließlich im Verhältnis zwischen dem Nutzer und der Ausgangswebsite durch Belastung des bei Google Pay hinterlegten Zahlungsmittels.
Sofern bei den beschriebenen Übermittlungen personenbezogene Daten verarbeitet werden, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich zum Zwecke der Zahlungsabwicklung gemäß čl. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Google sa chová lepšie ako predtým, keď je služba Google Pay stiahnutá z účtu Najlepšie transakcie vorgangsspezifische Informationen zu erheben, zu speichern und auszuwerten. Hierzu gehören Datum, Uhrzeit und Betrag der Transaktion, Händlerstandort und -beschreibung, eine vom Händler bereitgestellte Beschreibung der gekauften Waren oder Dienste, Fotos, die Sie der Transaktion beigefügt haben, der Name und die E-Mailääers des Absenders und Empfängers, die verwendete Zahlungsmethode, Ihre Beschreibung für den Grund der Transaktion sowie gegebenenfalls das mit der Transaktion verbundene Angebot.
Laut Google erfolgt diese Verarbeitung ausschließlich gemäß čl. 6 Abs.1 lit. f DSGVO auf Basis des berechtigten Interesses an der ordnungsgemäßen Rechnungslegung, der Verifizierung von Vorgangsdaten und der Optimierung und Funktionserhaltung des Google Pay-Dienstes.
Google si tiež vyhradzuje právo zlúčiť spracované údaje procesu s ďalšími informáciami, ktoré Google zhromažďuje a ukladá pri použití iných služieb Google.
Podmienky používania služby Google Pay nájdete tu:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Ďalšie informácie o ochrane údajov pomocou služby Google Pay nájdete na nasledujúcej internetovej adrese:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
- giropay
Pri platbe cez „giropay“ platbu spracuje spoločnosť giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, ktorej spolu s informáciami o vašej objednávke odovzdáme informácie, ktoré ste uviedli počas procesu objednávania. Vaše údaje budú poskytnuté v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno b GDPR výlučne na účely spracovania platieb a len v rozsahu, ktorý je na to nevyhnutný. Viac informácií o ustanoveniach o ochrane údajov spoločnosti giropay GmbH nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung
- Paypal
Pri platbe cez PayPal, kreditnou kartou cez PayPal, inkasa cez PayPal alebo - ak by bola poskytovaná - "nákup na účte" alebo "splátku" cez PayPal dávame platobné údaje počas spracovania platby na PayPal (Europe) Sarl & Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len "PayPal"). Prevod prebieha v súlade s článkom 6 odsek 1 zapnutý. b DSGVO a len pokiaľ je to potrebné pre platobný proces.
PayPal si vyhradzuje právo vykonať kontrolu kreditu pri spôsoboch platby kreditnou kartou cez PayPal, inkasom cez PayPal alebo – ak je to ponúkané – „nákupom na účet“ alebo „platbou na splátky“ cez PayPal. Na tento účel môžu byť vaše platobné údaje postúpené úverovým agentúram v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe oprávneného záujmu spoločnosti PayPal na určenie vašej platobnej schopnosti. PayPal používa výsledok kontroly kreditu vo vzťahu k štatistickej pravdepodobnosti nezaplatenia na účely rozhodnutia, či poskytne príslušný spôsob platby. Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (takzvané hodnoty skóre). Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté vo výsledku úverovej správy, sú založené na vedecky uznávanom matematicko-štatistickom procese. Okrem iného, ​​ale nie výlučne, sú do výpočtu hodnôt skóre zahrnuté aj údaje o adrese. Ďalšie informácie o ochrane údajov vrátane informácií o použitých úverových agentúrach nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Toto spracovanie vašich údajov môžete kedykoľvek namietať odoslaním správy do služby PayPal. Služba PayPal však môže naďalej mať nárok na spracovanie vašich osobných údajov, ak je to potrebné pre zmluvnú platbu.
- Uskutočniť platby
Používame poskytovateľa platobných služieb „Shopify Payments“, 3. poschodie, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Ak si vyberiete spôsob platby, ktorý ponúka poskytovateľ platobných služieb Shopify Payments, platbu spracuje technická služba poskytovateľ Stripe Payments Europe Ltd. , 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko, ktorému zasielame informácie, ktoré ste uviedli v procese objednávania spolu s informáciami o vašej objednávke (meno, adresa, číslo účtu, kód banky , prípadne číslo kreditnej karty, sumu faktúry, menu a číslo transakcie) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budú poskytnuté iba na účely spracovania platieb so Stripe Payments Europe Ltd. a len do tej miery, do akej je to potrebné. Viac informácií o ochrane údajov služby Shopify Payments nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Informácie o ochrane údajov na Stripe Payments Europe Ltd. nájdeš tu: https://stripe.com/de/privacy
- OKAMŽITE
Ak si zvolíte spôsob platby „SOFORT“, platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov, Nemecko (ďalej len „SOFORT“), ktorému spolu s informácie o Vašej objednávke v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno b GDPR. Sofort GmbH je súčasťou skupiny Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Štokholm, Švédsko). Vaše údaje budú poskytnuté len za účelom spracovania platieb poskytovateľovi platobných služieb SOFORT a len v rozsahu, ktorý je na to nevyhnutný. Viac informácií o predpisoch o ochrane údajov spoločnosti SOFORT nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz
- Prúžok
Ak si vyberiete spôsob platby od poskytovateľa platobných služieb Stripe, platba bude spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko, ktorému zašleme informácie ste poskytli pri objednávaní spolu s informáciami o Vašej objednávke (meno, adresa, číslo účtu, triediaci kód, prípadne číslo kreditnej karty, suma faktúry, mena a číslo transakcie) v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno b GDPR. Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Stripe nájdete na adrese URL https://stripe.com/de/privacy#translation.
Stripe si vyhradzuje právo vykonať kontrolu bonity na základe matematicko-štatistických postupov s cieľom zabezpečiť oprávnený záujem na určovaní solventnosti užívateľa. V prípade potreby spoločnosť Stripe odovzdá osobné údaje potrebné na kontrolu kreditu a prijaté v rámci spracovania platieb vybraným úverovým agentúram, ktoré spoločnosť Stripe na požiadanie sprístupní používateľom. Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (takzvané hodnoty skóre). Pokiaľ sú hodnoty skóre zahrnuté vo výsledku kreditnej správy, sú založené na vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Výpočet hodnôt skóre zahŕňa, ale nie je obmedzený na, adresné údaje. Stripe používa výsledok kontroly bonity so zreteľom na štatistickú pravdepodobnosť zlyhania na účely rozhodnutia o oprávnení použiť vybraný spôsob platby.
Proti tomuto spracovaniu vašich údajov môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy spoločnosti Stripe alebo povereným úverovým kanceláriám.
Stripe však môže byť aj naďalej oprávnený spracúvať vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné na zmluvné spracovanie platieb.

9) Kontakt pre pripomenutie vyhodnotenia

Pripomienku na kontrolu ShopVote
Ak ste nám s tým dali výslovný súhlas počas alebo po vašej objednávke v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno de), aby vám mohli poslať pripomienku na kontrolu e-mailom.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch eine Nachricht an den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegenüber der Bewertungsplattform widerufen.

Hodnotiaca pripomienka od Trusted Shops
Sofern Sie uns hierzu während oder nach Ihrer Bestellung Ihre ausdrückliche Einwilligung gemäß čl. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO erteilt haben, übermitteln wir Ihre E-Mail-Adresse an die Bewertungsplattform Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), priehrada Ihnen eine Bewertungserinnerung na e-mailovú adresu.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch eine Nachricht an den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegenüber der Bewertungsplattform widerufen.

10) Použitie hodnotiacej a pečiatkovej schvaľovacej grafiky

10.1 Integrácia loga idealo

Logo nášho partnera idealo (idealo internet GmbH, Zimmerstrasse 50, 10888 Berlín) je integrované na našej webovej stránke. Keď navštívite našu webovú stránku, informácie (vrátane IP adresy používateľa, dátumu a času prístupu, použitého prehliadača a operačného systému používaného zariadenia) sa automaticky prenášajú na server idealo prostredníctvom prehliadača používaného vo vašom zariadení. Tieto informácie sú dočasne uložené v takzvanom protokolovom súbore servera po dobu 7 dní a po uplynutí tejto doby sa automaticky vymažú. Informácie sa nezlučujú s inými údajmi.
Pokiaľ sú spracúvaním dotknuté aj osobné údaje, postupuje sa tak v súlade s článkom 6 ods.

10.2 Store Hlasovať Graphics

Ak chcete zobraziť našu pečať ShopVote a všetky zozbierané a / alebo agregované hodnotenia, na tejto webovej stránke sme zahrnuli grafiku ShopVote.

To slúži na ochranu našich prevažne oprávnených záujmov na optimálnom marketingu našej ponuky v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. 1 písm. f GDPR. Grafiku ShopVote a s ňou inzerované služby ponúka Blickreif GmbH, Schulstrasse 46, 80634 Mníchov.

Po vyvolaní grafiky ShopVote webový server automaticky uloží takzvaný súbor denníka servera, ktorý obsahuje napríklad vašu IP adresu, dátum a čas hovoru, množstvo prenesených údajov a zdroj hovoru (prístupové údaje) a dokumentuje hovor. Tieto prístupové údaje sa nevyhodnocujú a automaticky sa prepíšu najneskôr do siedmich dní po ukončení vašej návštevy stránky. Grafika systému ShopVote nezhromažďuje ani neukladá žiadne ďalšie osobné údaje.

10.3 Dôveryhodné obchody Trustbadge

Trustbadge Trustbadge je integrovaný na tomto webovom serveri, aby zobrazoval našu pečať dôveryhodných obchodov a po zadaní objednávky ponúkol kupujúcim členstvo v Trusted Shops.

To slúži na ochranu našich prevažne legitímnych záujmov pri optimálnom marketingu našej ponuky v kontexte zvažovania záujmov, článok 6 ods. 1 písm. F GDPR. Trustbadge a služby s ním inzerované ponúka Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Kolín nad Rýnom.

Po vyvolaní servera Trustbadge webový server automaticky uloží tzv. Súbor denníka servera, ktorý obsahuje napríklad vašu IP adresu, dátum a čas hovoru, množstvo prenesených údajov a žiadajúceho poskytovateľa (prístupové údaje) a dokument zdokumentuje. Tieto prístupové údaje sa nevyhodnocujú a automaticky sa prepíšu najneskôr do siedmich dní po ukončení vašej návštevy stránok.

Ďalšie osobné údaje sa do Trusted Shops prenášajú, iba ak sa po dokončení objednávky rozhodnete používať produkty Trusted Shops alebo ak ste sa už na ich používanie zaregistrovali. V takom prípade platí zmluvná dohoda medzi vami a Trusted Shops.

11) Použitie sociálnych médií: Videá

Používanie videí v službe YouTube

Táto webová stránka používa vkladanie funkcie pre prehrávanie displeja a videa, ktoré ponúka "Youtube", ktoré patria do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow 4 St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ( "Google") patrí YouTube.

V tomto prípade sa používa rozšírený režim ochrany osobných údajov, ktorý podľa poskytovateľa informuje o ukladaní informácií o používateľovi iba pri prehrávaní / prehrávaní videa. Keď sa spustí prehrávanie vložených videí YouTube, poskytovateľ služby YouTube používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií o správaní používateľov. Podľa tipov „Youtube“ sa tieto používajú okrem iného na zachytávanie štatistických údajov, na zlepšenie používateľskej prívetivosti a na zabránenie nekalým praktikám. Keď sa prihlásite do služby Google, vaše údaje budú priamo spojené s vaším účtom, keď kliknete na video. Ak si neželáte byť pridružený k vášmu profilu v službe YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje (aj pre neprihlásených používateľov) ako profily používania a vyhodnocuje ich. Takéto hodnotenie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. f DSGVO založené na legitímnych záujmoch spoločnosti Google pri zobrazovaní personalizovanej reklamy, prieskumu trhu a / alebo prispôsobenia jej webovej stránky. Máte právo vzniesť námietky proti vytvoreniu týchto profilov používateľov a vy ich musíte dodržiavať. V súvislosti s používaním služby YouTube môže viesť aj k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. prísť do USA.
Bez ohľadu na akékoľvek prehrávanie vloženého videa pri každom návšteve týchto webových stránok budete pripojení k sieti Google, čo môže spôsobiť ďalšie spracovanie údajov bez toho, aby sme mali akýkoľvek vplyv.

Ďalšie informácie o ochrane údajov na „Youtube“ nájdete v podmienkach používania Youtube https://www.youtube.com/static?template=terms ako aj v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Pokiaľ je to zákonom požadované, máme váš súhlas so spracovaním vašich údajov opísaných vyššie v súlade s článkom 6 odsek 1 písm. získané GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, deaktivujte túto službu v nástroji „Cookie Consent Tool“ poskytnutom na webovej stránke.

12) Online marketing

12.1 Google AdSense

Táto webová stránka používa Google AdSense, webovú reklamnú službu od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Google AdSense používa takzvané cookies, t.j. textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Okrem toho Google AdSense používa na zhromažďovanie informácií aj takzvané „web beacons“ (malá neviditeľná grafika), pomocou ktorých je možné zaznamenávať, zhromažďovať a vyhodnocovať jednoduché akcie, ako je návštevnosť webových stránok.

Informácie generované súborom cookie a / alebo webovým majákom (vrátane vašej IP adresy) o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google a tam sa ukladajú. To môže viesť aj k prenosu na servery spoločnosti Google LLC. prísť do USA.

Google je informovaný o tom, koľko informácií má dnes k dispozícii Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens im Hinblick auf die AdSense-Anzeigen durchzuführen. Die Google Search von Google AdSense von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die von Google erhobenen Informationen werden unter Umständen an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist und / oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.

Podrobnosti o spracovaní iniciovanom službou Google AdSense a o tom, ako Google nakladá s údajmi z webových stránok, nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Die beschriebene Verarbeitung von Daten erfolgt gemäß čl. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zum Zweck der zielgerichteten werblichen Ansprache des Nutzers durch werbende Dritte, der Anzeigen auf der Basis des ausgewerteten Nutzerverhalten auf dieser Webová stránka angezeigt werden. Diese Verarbeitung dient ebenfalls unserem finanziellen Interesse an der Ausschöpfung des wirtschaftlichen Potenzials unseres Internetauftritts durch entgeltliche Einblendung von personalisierten Drittwerbeinhalten.

Viac informácií o ustanoveniach spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

Sie können Cookies for Anzeigenvorgaben dauerhaft deaktivieren, indem Sie diese durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern or or Sie können das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Upozorňujeme, že niektoré funkcie tejto webovej stránky sa nemôžu používať alebo sa môžu používať iba v obmedzenej miere, ak ste deaktivovali používanie cookies.

V rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, máme váš súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. dohnal DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti a podajte námietku.

12.2 Marketingová platforma Google

Táto webová stránka využíva online marketingový nástroj Google Marketing Platform od operátora Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („GMP“).

GMP setzt Cookies ein, um für die Nutzer relevantné Anzeigen zu schalten, die Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer die gleichen Anzeigen mehrmals sieht. Über eine Cookie-ID erfasst Google, welche Anzeigen in welchem ​​Browser geschaltet werden und kann so verhindern, dass diese mehrfach angezeigt werden. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis unseres berechtigten Interires an der optimen Vermarktung unserer Webová stránka gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Darüber hinaus kann GMP mithilfe von Cookie-IDs sog. Premeny erfassen, die Bezug zu Anzeigenanfragen haben. Ak ste na jeseň, mali by ste si prečítať GMP-Anzeige sieht und später bei Nutzung des gleichen Browsers die Website des Werbetreibenden aufruft und über diese Website etwas kauft. Laut Google enthalten GMP-Cookies keine personenbezogenen Informationen.

Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools Baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand wie folgt: Durch die Einbindung von GMP erhält Google die Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch Ihrem Účet zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse v Erfahrung bringt und speichert. Im Rahmen der Nutzung von GMP kann es auch zu einer Übermittlung von personenbezogenen Daten an die Server der Google LLC. v den USA kommen.

Ak chcete namietať proti tomuto procesu sledovania, môžete deaktivovať súbory cookie na sledovanie konverzií nastavením prehliadača tak, aby boli blokované súbory cookie z domény www.googleadservices.com (pozri https://www.google.de/settings/ads ), hoci toto nastavenie bude vymazané, ak zakážete súbory cookie. Prípadne sa môžete dozvedieť viac o nastavení súborov cookie a vykonať požadované nastavenia od Digital Advertising Alliance na internetovej adrese www.aboutads.info. Nakoniec si svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a individuálne sa rozhodli, či ich akceptujete, alebo akceptovanie cookies pre určité prípady alebo všeobecne vylúčite. Ak súbory cookie nebudú akceptované, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti GMP by Google nájdete na nižšie uvedenej internetovej adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

V rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, máme váš súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. dohnal DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti a podajte námietku.

12.3 Použitie partnerských programov

- Vlastný affiliate program
V súvislosti s produktovými prezentáciami na našej webovej stránke udržiavame vlastný partnerský program, v rámci ktorého poskytujeme zainteresovaným prevádzkovateľom tretích strán partnerské odkazy na umiestnenie na ich webové stránky, ktoré vedú k našim ponukám. Pre pridružený program sa používajú súbory cookie, ktoré sa spravidla nastavujú na partnerskej stránke po kliknutí na príslušný partnerský odkaz a za ktoré nezodpovedáme podľa zákona o ochrane údajov. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení, aby bolo možné sledovať pôvod transakcií (napr. „predajné ponuky“), ktoré boli vygenerované prostredníctvom takýchto odkazov. Okrem iného môžeme rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz a boli presmerovaní na našu webovú stránku. Tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb medzi nami a affiliate partnermi. Ak informácie obsahujú aj osobné údaje, k opísanému spracovaniu dochádza na základe nášho oprávneného finančného záujmu pri spracovaní platieb provízií v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Ak chcete zablokovať hodnotenie správania používateľov pomocou súborov cookie, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie, a individuálne sa rozhodnúť, či ich prijmete, alebo v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčiť prijatie súborov cookie.
- Partnerský program Check24
Sme členom partnerského programu Check24, ponuka od TARIF CHECK24 GmbH, Zollstrasse 11b, 21465 Wentorf („Check24“). V tejto súvislosti sme na našu webovú stránku umiestnili reklamy ako odkazy, ktoré vedú k ponukám od Check24. Check24 používa cookies, ktoré sú vo všeobecnosti nastavené na strane partnera a za ktoré nenesieme zodpovednosť podľa zákona o ochrane údajov. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení, aby bolo možné sledovať pôvod transakcií (napr. „predajné ponuky“), ktoré boli vygenerované prostredníctvom takýchto odkazov. Check24 okrem iného dokáže rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz a boli podľa toho presmerovaní. Tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb medzi nami a Check24. Ak informácie obsahujú aj osobné údaje, k opísanému spracovaniu dochádza na základe nášho oprávneného finančného záujmu pri spracovaní platieb provízií so spoločnosťou Check24 v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Check24 nájdete na adrese https://www.check24-partnerprogramm.de/datenschutz/
Ak chcete zablokovať hodnotenie správania používateľov pomocou súborov cookie, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie, a individuálne sa rozhodnúť, či ich prijmete, alebo v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčiť prijatie súborov cookie.
- Partnerská sieť Goaffpro
Sme členom partnerskej siete Goaffpro, služby spoločnosti Oxybit Enterprises Pvt Ltd, 16, Sektor 20, Časť 1, HUDA, Sirsa, Haryana -125055, India („Goaffpro“). V tejto súvislosti sme na stránky affiliate partnerov umiestnili reklamy ako odkazy, ktoré vedú k ponukám na našej webovej stránke. Goaffpro používa cookies, ktoré sú všeobecne nastavené na partnerskej stránke a za ktoré nezodpovedáme podľa zákona o ochrane údajov. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení, aby bolo možné sledovať pôvod transakcií (napr. „predajné ponuky“), ktoré boli vygenerované prostredníctvom takýchto odkazov. Okrem iného môže Goaffpro rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz a boli presmerovaní na našu webovú stránku. Tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb medzi nami a Goaffpro. Ak informácie obsahujú aj osobné údaje, k opísanému spracovaniu dochádza na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracovanie platieb provízií so spoločnosťou Goaffpro v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR. V prípade, že spoločnosť Goaffpro zhromažďuje osobné údaje, tieto sa podľa spoločnosti spracúvajú výlučne na serveroch v nemeckom Falkensteine.
Ďalšie informácie o tom, ako Goaffpro používa údaje, nájdete na https://goaffpro.com/privacy
Ak chcete zablokovať hodnotenie správania používateľov pomocou súborov cookie, môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie, a individuálne sa rozhodnúť, či ich prijmete, alebo v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčiť prijatie súborov cookie.

13) Zacielenie / remarketing / sprostredkovanie reklamy

Remarketing reklám Google
Náš web využíva funkcie remarketingu reklám Google, týmto inzerujeme túto webovú stránku vo výsledkoch vyhľadávania Google a na webových stránkach tretích strán. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, dom Gordon, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Za týmto účelom spoločnosť Google nastaví v prehliadači koncového zariadenia súbor cookie, ktorý automaticky umožňuje inzerciu orientovanú na záujmy pomocou pseudonymného identifikačného čísla súboru cookie a na základe navštívených stránok. Spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme o optimálny marketing našej webovej stránky v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f GDPR.
Akékoľvek ďalšie spracovanie údajov sa uskutoční, iba ak ste sa so spoločnosťou Google dohodli, že spoločnosť Google prepojí históriu vášho prehliadača internetu a aplikácií s vaším účtom Google a tieto informácie z vášho účtu Google sa použijú na prispôsobenie reklám, ktoré sa zobrazujú na webe. zvážiť. Ak ste v tomto prípade prihlásení do spoločnosti Google počas návštevy našej webovej stránky, spoločnosť Google použije vaše údaje spolu s údajmi služby Google Analytics na vytvorenie a definovanie zoznamov cieľových skupín pre remarketing naprieč zariadeniami. Za týmto účelom spoločnosť Google dočasne prepojí vaše osobné údaje s údajmi služby Google Analytics, aby sa vytvorili cieľové skupiny. V rámci používania remarketingu reklám Google sa osobné údaje môžu prenášať aj na servery spoločnosti Google LLC. poďte do USA.
Podrobnosti o spracovaní iniciovanom Google Ads Remarketingom a o tom, ako Google narába s údajmi z webových stránok, nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Proti nastaveniu súborov cookie prostredníctvom remarketingu Google Ads môžete natrvalo namietať stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača od spoločnosti Google dostupného pod týmto odkazom:
https://support.google.com/ads/answer/7395996?
Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa reklamy a spoločnosti Google nájdete tu:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Pokiaľ to zákon vyžaduje, máme váš súhlas so spracovaním vašich údajov opísaných vyššie v súlade s článkom 6 odsek 1 písm. získané GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, deaktivujte túto službu v „Nástroji na získanie súhlasu s používaním súborov cookie“, ktorý je poskytnutý na webových stránkach, alebo môžete namietať pomocou možnosti popísanej vyššie.

14) Nástroje a Rôzne

14.1 Nástroj na súhlas so súbormi cookie založený na technológii Usercentrics

Táto webová stránka používa nástroj na získanie súhlasu so súbormi cookie s technológiou od spoločnosti Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mníchov (ďalej len „Usercentrics“) na získanie účinného súhlasu používateľa pre súbory cookie a aplikácie založené na súboroch cookie, ktoré vyžadujú súhlas.

Po integrácii príslušného kódu JavaScript sa používateľom zobrazí pri spustení stránky banner, v ktorom môžu byť pri určitých súboroch cookie alebo aplikáciách založených na súboroch cookie začiarknuté políčka. Tento nástroj blokuje nastavenie všetkých súborov cookie, ktoré vyžadujú súhlas, kým príslušný užívateľ neudelí zodpovedajúci súhlas. Tým sa zabezpečí, že takéto súbory cookie sa umiestnia na koncové zariadenie používateľa iba vtedy, ak s tým dá svoj súhlas.

Aby nástroj na získanie súhlasu so súbormi cookie mohol jednoznačne priradiť zobrazenia stránky jednotlivým používateľom a jednotlivo zaznamenávať, zaznamenávať a ukladať nastavenia súhlasu vykonané používateľom počas trvania relácie, keď je webová stránka vyvolaná pomocou nástroja na súhlas so súbormi cookie, určité informácie o používateľovi (vrátane adresy IP) zhromaždené, prenesené na server Usercentrics a tam uložené.

Toto spracovanie údajov sa uskutočňuje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR založené na našom legitímnom záujme na spravovaní súhlasu so súbormi cookie, ktoré sú špecifické pre používateľa a pre používateľa, a teda na dizajne našej webovej stránky, ktorý je v súlade s právnymi predpismi.

Ďalším právnym základom pre opísané spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. c GDPR. Ako zodpovedná osoba máme zákonnú povinnosť podmieniť použitie technicky nepotrebných súborov cookie na základe súhlasu príslušného používateľa.

Uzavreli sme zmluvu o spracovaní objednávok so spoločnosťou Usercentrics, ktorou sa zaväzujeme, aby spoločnosť Usercentics chránila údaje návštevníkov našich webových stránok a neposkytovala ich tretím stranám.

Ďalšie informácie o tom, ako Usercentrics používa údaje, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Usercentrics na adrese https://usercentrics.com/privacy-policy/

14.2 Google reCAPTCHA

Na tomto webe tiež používame funkciu reCAPTCHA od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Táto funkcia sa primárne používa na rozlíšenie, či vstup vykonáva fyzická osoba, alebo je vykonaný nesprávne pomocou strojového a automatizovaného spracovania. Táto služba zahŕňa zasielanie IP adresy a akýchkoľvek ďalších údajov požadovaných spoločnosťou Google pre službu reCAPTCHA spoločnosti Google a je vykonávaná v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR na základe nášho oprávneného záujmu na určení individuálnej zodpovednosti. na internete a predchádzaniu zneužívaniu a spamu. Pri použití služby Google reCAPTCHA sa môžu osobné údaje prenášať aj na servery spoločnosti Google LLC. pochádzajú z USA.

Ďalšie informácie o Google reCAPTCHA a vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

V rozsahu, v akom to vyžaduje zákon, máme váš súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. dohnal DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, postupujte podľa vyššie uvedenej možnosti a podajte námietku.

14.3 Prekladač Google

Táto stránka využíva prekladovú službu „Google Translate“ od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“) prostredníctvom integrácie API. Prehliadač, ktorý používate, sa pripája k serverom Google, takže preklad sa automaticky zobrazí podľa vášho výberu národného jazyka. Google používa takzvané „cookies“, čo sú textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane skrátenej adresy IP) sa zvyčajne prenášajú na server Google a tam sa ukladajú; môžu sa tiež prenášať na server Google LLC. pochádzajú z USA.
Ak sa spracúvajú osobné údaje, postupuje sa v súlade s čl. 6 ods. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o bezbariérový a univerzálny prístup na našu webovú stránku.
Ďalšie informácie o službe Google Translate a pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/
Pokiaľ je to zákonom požadované, máme váš súhlas so spracovaním vašich údajov opísaných vyššie v súlade s článkom 6 odsek 1 písm. získané GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete uplatniť svoje odvolanie, deaktivujte túto službu v nástroji „Cookie Consent Tool“ poskytnutom na webovej stránke.

15) práva dotknutej osoby

15.1 Platný zákon o ochrane údajov vám priznáva nasledujúce práva dotknutých osôb (práva na informácie a zásahy) voči osobe zodpovednej za spracúvanie vašich osobných údajov, pričom sa odkazuje na uvedený právny základ pre príslušný výkon požiadavky:

 • Právo na informácie v súlade s článkom 15 GDPR;
 • Právo na opravu v súlade s článkom 16 GDPR;
 • Právo na výmaz v súlade s článkom 17 GDPR;
 • Právo na obmedzenie spracovania v súlade s článkom 18 GDPR;
 • Právo na informácie v súlade s článkom 19 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 GDPR;
 • Právo odvolať súhlas udelený v súlade s čl.7 ods.3 GDPR;
 • Právo podať sťažnosť v súlade s článkom 77 GDPR.

15.2 WIDERSPRUCHSRECHT

KEĎ SME úrokový úvahách vašich osobných údajov vzhľadom k našej prevažujúci záujem na PROCESU, máte právo kedykoľvek TERM z dôvodov vyplývajúcich z ich situáciu znázornené proti spracovaniu sú v rozpore s účinné len do budúcnosti odvolania.
MAKE užívacieho práva, prestaneme spracovanie údajov údaje. Dokončovacie ZOSTÁVA VUT vyhradené Keď sme povinnú ochranu dobročinné účely SPRACÚVANIA môže ukázať svoje záujmy základných práv a slobôd pre váženie alebo ak spracovaním pri ich vymáhaní, výkon a obranu právnych nárokov pred slúži.

Sú vaše osobné údaje spracovávané z našej strany adresných reklamných zásielok DO PREVÁDZKY majú právo KEDYKOÅVEK PROTI opozícii voči SPRACOVANIE osobných údajov predmetov zakončených Na účely takejto reklamy odvolanie. MÔŽETE námietky ako je popísané vyššie cvičenia.

POKRAČUJTE POUŽITIE VAŠEHO POKRAČOVANÉHO PRÁVA, UKONČUJEME SPRACOVANIE ZÚČASTNENÝCH ÚDAJOV NA PRIAMY PRIJÍMANIE.

16) Trvanie uloženia osobných údajov

Dĺžka uchovávania osobných údajov nameraných na základe príslušného právneho základu, účel spracovania a - kde je to vhodné - aj na základe zákonnej doby uchovávania (napríklad obchodné a retenčných daňové obdobie).

Pri spracovaní osobných údajov na základe výslovného súhlasu v súlade s článkom 6 ods. DSGVO, tieto údaje sa uchovávajú dovtedy, kým osoba neodoberie svoj súhlas.

Existujú zákonné lehoty na uchovávanie dát, ktorá právny úkon v rámci alebo právny úkon podobné záväzky na základe článku. 6 ods. 1 lit. b DSGV spracovávať tieto údaje sú bežne odstránené po uplynutí retenčného obdobia, za predpokladu, že už nie sú na plnenie zmluvy alebo zmluvných rokovaní nevyhnutné a / alebo pretrváva našej strany žiadny legitímny záujem na ďalšie skladovanie.

Pri spracovaní osobných údajov na základe článku. 6 ods. 1 lit. f DSGV sú tieto dáta uložené, kým dotknutá osoba je jeho právo podľa čl. 21 ods. 1 DSGV, ak dokážeme, presvedčivých dôvodov pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, práva a slobody dotknutej osoby, alebo spracovanie je na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Pri spracovaní osobných údajov na účely priamej reklamy na základe článku 6 ods. f DSGVO tieto údaje budú uložené dovtedy, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo na vznesenie námietky podľa článku 1 ods.

Pokiaľ nie je v ďalších informáciách uvedených v tejto deklarácii o špecifických situáciách spracovania uvedené inak, uložené osobné údaje sa vymažú, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.